Udskriv denne side

Bestyrelsens beretning

 

Generalforsamling i Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk den 6. februar 2018

Bestyrelsens beretning

Den 13. november 2017 var bestyrelsen sammen med Hjerteforeningen, Lungeforeningen og Stavgængerne med til at arrangere en julekomsammen på Møllebo med musik, gløgg, spil mv. Fin stemning - omkring 10 medlemmer deltog.

Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen, der blev valgt på generalforsamlingen den 2. februar 2017 for en to-årig periode består af Dorete Dandanell som formand, Per Mynderup, næstformand, Dagny Jensen som kasserer og sekretær, Svend Christensen og Connie Grahn som bestyrelsesmedlemmer og med suppleanterne Stinne Olsen, der deltager i alle bestyrelsesmøder og Liselotte Kildegaard.

Bestyrelsesmøder
Der har i 2017 været afholdt otte bestyrelsesmøder med ca. 8 ugers mellemrum med et meget flot fremmøde – alle kommer hver gang og er meget aktive - og ikke mindst med spændende og relevante diskussioner, bl.a. omkring ideer til arrangementer og aktiviteter. Bestyrelsesmøderne holdes primært på Frivilligcentret, enkelte gange privat.

Lokale møder og arrangementer

Foredrag: Vi lagde ud den 21. februar, hvor tre ph.d.-studerende fra Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital, fortalte om deres forskning, bl.a. i fysisk aktivitet for borgere med præ-diabetes diabetes i familien, og et ”Shared Care projekt”, hvor deltagerne går i et delt forløb med en årskontrol i Diabetesambulatoriet og tre kvartalskontroller hos egen læge.

I april var der møde på Steno, hvor professor Allan Flyvbjerg fortalte om det nye diabetes center.

I maj fik vi et meget spændende oplæg om følgesygdomme af diabetes på Grønland af læge Marit Eika Jørgensen.

I august var det Erik Bergmanns tur til at fortælle om hans tid som chauffør hos Mærsk McKinney- Møller og om hvordan man klarer at køre tværs gennem USA på cykel med diabetes

I oktober havde vi først besøg af Svenning og Britta Ravn, der fortalte om vejen til en sund livsstil med diabetes som en evig følgesvend. Derefter kom Charlotte Knudsen, sundhedsfremme-konsulent i Lyngby-Taarbæk

Både skovturen i maj og julefrokosten i december måtte desværre aflyses pga. for få tilmeldinger. I bestyrelsen har vi forsøgt at finde en forklaring på den manglende tilslutning – er det for dyrt? For kedeligt? Eller?

Deltagelse i Diabetesforeningens aktiviteter
Landsindsamling 2017: Hovedkontoret havde i 2017 påtaget sig at skaffe indsamlere, så bestyrelsens opgave i indsamlingen var primært at tage imod indsamlerne, når de vendte tilbage fra deres tur. Det foregik den 11. juni, igen på Frivilligcentret. 18 indsamlere var på gaden og de fik samlet lidt over 13.000 kr. ind.

Verdens Diabetes Dag: I 2017 blev dagen afholdt den 14. november 2017. Bestyrelsen havde lavet en aftale med Løve-apoteket i Storcentret, hvor vi opstillede en informationsstandstand. I løbet af et par timer tilbød vi en række kunder at udfylde det nye spørgeskema, der bruges i stedet for at vi tager blodprøver. Spørgeskemaet vil give en person et første fingerpeg om vedkommende har risiko for at have eller udvikle diabetes. Hvis man er i risikogruppen, skal man henvende sig til sin læge.

Regional- og repræsentantskabsmøder: Svend Christensen har som medlem af Regionsudvalget i Region Hovedstaden deltaget i en række bestyrelsesmøder og regionsmøder. I maj 2017 deltog Svend Christensen i Diabetesforeningens delegeretmøde.

Samarbejde med Lyngby-Taarbæk kommune
I juni deltog foreningen i Ældreugen og i september i ”Frivillig Fredag”.

Bestyrelsen har ved møder med forvaltningen fået slået fast, at medlemmer, der efter afprøvning af de nye produkter i det seneste udbud, finder, at de ikke fungerer tilfredsstillende, kan søge en særbevilling.

Det er en god kontakt med kommunens nye sundhedsfremme-konsulent Charlotte Knudsen, der som nævnt har holdt oplæg i foreningen og senest har tilbudt at dele Diabetesforeningens foldere med lokal mærkat ud hos kommunens læger i forbindelse med en besøgsrunde.

Samarbejde med Ældresagen
Efter aftale med Ældresagens lokale bestyrelse, kan medlemmer af Diabetesforeningen deltage gratis på Ældresagens såkaldte ”småture”, dvs. gåture på ca. en times varighed.

Motivationsforløb
Lokalafdelingen har modtaget 10. 000 kr. fra Lyngby-Taarbæk kommune til udgifter i forbindelse med motivationsforløb for Type 2 diabetikere, hvor en række medlemmer under ledelse af en instruktør i 12 uger og dyrker motion, køber ind og laver sund mad sammen.

Motivationsforløbet, under ledelse af Karin Furslev, er i 2017 blevet afviklet to gange på Træningscenter Møllebo med ca. 10 deltagere hver gang. Et nyt forløb gik i gang igen den 30. januar 2018, igen på Møllebo.

Kommunikation
Lokalforeningen har egen hjemmeside, www. Lyngby-Taarbæk.diabetes.dk, der ligesom udsendelsen af nyhedsbreve, bestyres meget professionelt af vores medlem Ole Vecht.
En stor del af lokalforeningens medlemmer har meldt sig til at modtage vores nyhedsbrev, der udsendes jævnligt. Medlemmer, hvis mailadresse vi ikke kender, opfordres jævnligt til at indsende deres evt. mailadresse, idet kommunikation primært sker elektronisk. Arrangementer slås i et vist opfang op som begivenheder på Facebook.

Der har i årets løb været adskillige omtaler af foreningens aktiviteter i form af artikler og interviews i lokalavisen Det grønne Område

Økonomi og medlemstal
Lokalforeningen har en sund økonomi, som bestyres af Dagny Jensen i samarbejde med Diabetesforeningens hovedkontor i Odense. Der har særlig været udgifter i forbindelse med arrangementer.

Lokalforeningen har ifølge den seneste opgørelse fra hovedkontoret 660 medlemmer, nøjagtig det samme antal som ved generalforsamlingen i 2017. Vi ved, at der er et ”mørketal”, dvs. der er mange diabetikere i Lyngby-Taarbæk, der ikke er medlem af foreningen, herunder – ifølge Charlotte Knudsen - en gruppe af unge ensomme mænd.

Årsplan for Diabetes-foreningen i Lyngby-Taarbæk 2018

Januar- april: Motivationskursus på Møllebo

Februar:
Tirsdag den 6. februar: Generalforsamling 2018

Marts:
Demens-aften
Onsdag den 14. marts 2018 kommer Connie Engelund, tidl. chefsygeplejerske på Rigshospitalet og direktør på plejehjemmet Holmegaarden og fortæller, hvad, der er “Værd at vide om demens.”
Det foregår kl. 19.00 - 21. 00 på Frivilligcentret. Gratis adgang.

Bestyrelsesmøde

April:
Sukkeret i din krop
Takket være §18-bevillingen kan vi tilbyde lokalforeningens medlemmer et unikt kursusforløb:
‘Det stabile blodsukker og sandheden om sukkers rejse i din krop’. Kom med ph.d. og forsker Anette Sams på sukkers rejse i din krop.
Tirsdag den 10. april
kl. 17.00 -19.00 med efterfølgende spisning (slut senest kl. 21) på Omsorgscenter Møllebo, Lyngby Hovedgade 1, 2800 Lyngby.

Bestyrelsesmøde.

Maj:
Psyken og diabetes
Hvad er det psykisk svære ved at have diabetes og hvad kan du gøre for at leve med din følgesvend?
Det vil psykoterapeut Lisbeth Olsen give et bud på i sit foredrag torsdag den 3. maj 2018, kl.19.00 - 21.00 på Frivilligcentret.
Foredraget henvender sig til alle med diabetes, men særligt til unge eller voksne med Type 1 og deres pårørende. Gratis adgang.

Skovtur. Nærmere oplysninger følger snarest.
Ultimo maj: Diabetesforeningens repræsentantskabsmøde.

Juni:
Søndag den 10. juni: Landsindsamling.
Ældreuge
Bestyrelsesmøde

Juli: Ferie

August:
Medio august: Bestyrelsesmøde
Foredrag kl. 19-21: Emne kommer snarest.

September:
Salg af lodder
Frivillig Fredag
Foredrag kl. 19-21: Emne kommer snarest.

Oktober:
Bestyrelsesmøde
Foredrag kl. 19-21: Emne kommer snarest.

November:
Mandag den 12. november: Verdens Diabetes-dag.

December:
Bestyrelsesmøde
Foredrag og julefrokost